Legislativa:

 

Nařízení ES:

  1. nařízení Rady ES č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení ES č. 1782/2003 a směrnic 92/102 EHS a 64/432/EHS
  2. nařízení Rady ES č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97

 

Právní předpisy ČR:

  1. zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů („plemenářský zákon“)
  2. vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
  3. zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání
  4. zákon č. 2/1969 Sb., o  zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy